Công Chứng và Dịch Thuật

1. Công chứng tất cả những văn bản đính kèm đúng theo luật của tiểu bang OHIO.

2. Nhận dịch thuật những văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Khai Thuế, Sổ Sách, Lương Bổng

1.  Giữ sổ sách và làm lương bổng nhân viên cho tất
 cả các cơ sở thương mại như payroll, W2 và 1099


2.  Khai Thuế thu nhập cá nhân và cơ sở thương mại                                                                        
-Individual and Sole Proprietorship 1040                                              

-Partnerships or LLC 1065                                              

-S Corporation 1120S

Kinh Doanh

1.  Thành lập công ty, ký kết hợp đồng sang nhượng


2.  Xin giấp phép kinh doanh từ liên bang, tiểu bang
     và thành phố.                                                                   

    Đặc biệt: Ohio và Pennsylvania.

Dịch Vụ Di Trú & Pháp Lý

1.  Thiết lập hồ sơ bảo lãnh, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị và em.

2. Làm đơn Xin nhập quốc tịch(Naturalization).

3. Làm lại thẻ thường trú (Green Card).

4. Làm hợp đồng ủy quyền bất động sản, tài sản, đất đai, chứng nhận công hàm độc thân lập gia đình tại Vietnam

 

Please reload

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

© 2015 by Nasava Income Tax Travel & Service. Proudly created with Nasava Service

                                                    

3820 Superior Ave, Suite 110

Cleveland, OH 44114  

TL: 216-432-9999

Open

Sunday only   11:00PM-5:00PM

                                                    

4756 Fairway Dr

Brooklyn, OH 44144  

Cell: 216-894-5999

Thu Tu, Thu Nam, Thu Sau, va Thu Bay 

Theo cuộc hen

 We have two locations to serve our clients